::: วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ::: เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่องทางรับชม

Youtube

** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร **
เปิดระบบ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
"สอบผ่าน" การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / "ไม่ผ่าน" จะได้รับเกียรติบัตร

📅 14 สิงหาคม 2564 - ช่วงที่ 1

ช่องทางการรับชม

📅 15 สิงหาคม 2564 - ช่วงที่ 2

ช่องทางการรับชม

📅 15 สิงหาคม 2564 - ช่วงที่ 3

ช่องทางการรับชม

คำถามที่พบบ่อย FAQs (Frequently Asked Questions)

1. ลงทะเบียนอบรมได้ที่ไหน

ตอบ อบรมออนไลน์ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ webinar.dlit.ac.th / Facebook OBEC Channel / Youtube OBEC Channel / OBEC TV

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตอบ ลงทะเบียนได้ ลังการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตอบ ปิดรับลงทะเบียนรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตรเวลา วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรจะได้เมื่อไหร่ ภายในวันใด

ตอบ ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/กียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่เว็ปไซต์ webinar.dlit.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรถ้ากรอกลงทะเบียนไปแล้วแก้ไขได้หรือไม่

ตอบ การกรอกลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการกด Submit Form หากกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือให้ระวังการเว้นวรรคของการพิมพ์ เนื่องจากหากผิดพลาดจะ ไม่มีการแก้ไขเกียรติบัตร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การค้นหาวุฒิบัตร/เกียรติบัตรไม่เจอทำอย่างไร

ตอบ ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์ Line@ https://lin.ee/Fj8yrfz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ดูย้อนหลังสามารถลงทะเบียนรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตรได้หรือไม่

ตอบ สามารถ ดูย้อนหลังได้ แต่หากต้องการรับเกียรติบัตรต้องลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. เอกสารวิทยากร สามารถดาวน์โหลดได้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ผ่านเว็ปไซต์ webinar.dlit.ac.th หลังจบการอบรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------